Coronavirus Policy

Yn unol ag awgrymiadau’r Llywodraeth, hoffem fel Cwmni eich hysbysu fod ein dau safle ar hyn o bryd yn dal ar agor ar allu cyfyngiedig i gyflenwi gwasanaethau hanfodol i’n Cwsmeriaid amaethyddol er mwyn cadw ‘ffermwyr yn ffermio’ mewn cyfnod ansicr ac anodd.

Mae’r giatiau ar drysau wedi cau ond mae darnau a gwasanaeth ar gael drwy gyswllt blaenorol ar ffon neu ebost yn unig. Rydym yn gallu cynnig gwasanaeth trwsio I beiriannau sydd wedi gwerthu gennym ni yn unig. Bydd unrhyw ymholiad gwerthiant yn cael ei ddelio drwy unai’r ffon neu ebost.

Gofynnwn yn garedig os bydd unrhyw ofynion sydd ddim yn hanfodol yn cael eu gohirio nes bydd y busnes yn gallu masnachu yn ol ei arfer.

 

Diolch am eich cefnogaeth.

 

 

 

In light of recent Government procedures we wish to inform customers we currently remain open in a limited capacity to serve the essential needs of our farming customers to keep farmers farming in these difficult times.

Our gates and doors are closed and any urgent customers parts and service requirements will be processed by prior telephone or email contact before arrival at the depot.

We are still available to attend to breakdowns and repairs to machinery and equipment that we have supplied but machines must be isolated. Any sales enquires will be handled by telephone or email. We respectfully request that non essential requests are postponed until the business is allowed to trade normally.

 

 

Thank you for your continued support.