hanes y cwmni

Rydym wedi gweithio’n galed i greu enw cryf, sefydlog yn y diwydiant amaethyddol ac adeiladu yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Rydym yn dal i fod yn gwmni teuluol dan arweiniad Emyr Evans a’i wraig Gwenda a’u meibion Gwynedd a Berwyn.

Mae’r Cwmni wedi bod yn flaenllaw yn Ngogledd Cymru ers ymgymeryd â Massey Ferguson yn 1996 gan ennill gwobrau am y gyfran orau o farchnad yn y Wlad, yn ogystal, mae’r gwerthiant ail-law wedi tyfu gyda tractors a pheiriannau o ansawdd yn cael eu gwerthu ledled y wlad ac yn wir i bob cwr o’r byd.

Nod y Cwmni bob amser oedd darparu cynhyrch o safon gyda gwasanaeth o safon i bob Cwsmer ac rydym wedi buddsoddi’n helaeth dros y blynyddoedd i barhau i gyflawni’r hyn.

Mae’r Cwmni wedi bod yn flaenllaw yn Ngogledd Cymru ers ymgymeryd â Massey Ferguson yn 1996 gan ennill gwobrau am y gyfran orau o farchnad yn y Wlad, yn ogystal, mae’r gwerthiant ail-law wedi tyfu gyda tractors a pheiriannau o ansawdd yn cael eu gwerthu ledled y wlad ac yn wir i bob cwr o’r byd.

Nod y Cwmni bob amser oedd darparu cynhyrch o safon gyda gwasanaeth o safon i bob Cwsmer ac rydym wedi buddsoddi’n helaeth dros y blynyddoedd i barhau i gyflawni’r hyn.