AM EMYR EVANS

Rydym wedi gweithio’n galed i greu enw cryf, sefydlog yn y diwydiant amaethyddol ac adeiladu yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Rydym yn dal i fod yn gwmni teuluol dan arweiniad Emyr Evans a’i wraig Gwenda a’u meibion Gwynedd a Berwyn.

Sefydlodd Emyr Evans y busnes yn 1986 o’r fferm deuluol ym Mhentrefoelas. Masnachu mewn tractors ail-law hyd nes cael gafael ar y ddelwriaeth Massey Ferguson ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd yn 1996 pan agorwyd depo yng Ngaerwen. Yn 2002 estynnwyd yr ardal i gynnwys Gogledd Cymru gyfan hyd at ffiniau Swydd Gaer lle agorwyd yr ail ddepo yn Ninbych.

Datblygodd y Cwmni dros y blynyddoedd trwy ychwanegu brandiau amaethyddol eraill sydd nawr yn cynnwys Massey Ferguson, JCB, Fendt, McHale, Pottinger a Bailey.

Heddiw, mae’r Cwmni yn dal i fod yn fusnes teuluol, mae’r ddwy ddepo yn cael eu rhedeg gan y meibion, Gwynedd a Berwyn, gan gynnig ystod enfawr o beiriannau ac offer newydd ac un o’r detholiad mwyaf o dractorau, offer a pheiriannau ail-law yn yr ardal. Mae’r busnes craidd o brynu a gwerthu tractorau ail-law wedi parhau i fod yn rhan sylweddol o’r busnes.

Mae’r Cwmni wedi bod yn flaenllaw yn Ngogledd Cymru ers ymgymeryd â Massey Ferguson yn 1996 gan ennill gwobrau am y gyfran orau o farchnad yn y Wlad, yn ogystal, mae’r gwerthiant ail-law wedi tyfu gyda tractors a pheiriannau o ansawdd yn cael eu gwerthu ledled y wlad ac yn wir i bob cwr o’r byd.

Nod y Cwmni bob amser oedd darparu cynhyrch o safon gyda gwasanaeth o safon i bob Cwsmer ac rydym wedi buddsoddi’n helaeth dros y blynyddoedd i barhau i gyflawni’r hyn.

Emyr a Gwenda Evans
Cyfarwyddwyr cwmni

Adran gwerthu

Gwynedd Evans
Rheolwr cangen/cynrychiolydd gwerthu - Gaerwen

Berwyn Evans
Rheolwr cangen/cynrychiolydd gwerthu - Dinbych

Llion Jones
Cymorth Gwerthu - Dinbych

Adran Gyfrifon

ZOE ROBERTS
Rheolwr cyfrifon - Gaerwen

LISA LLOYD
rheolwr cyfriflyfr prynu

cari owen
prentis cyfrifon

Adran Darnau

Llyr Ames
rheolwr darnau - Denbigh

Carwyn Roberts
rheolwr darnau cynorthwyol - Gaerwen

Richard Roberts
gwerthwr darnau - gaerwen

Twm Lloyd
gwerthwr darnau - dinbych

Elis Morgan
prentis gwerthwr darnau - Gaerwen

Adran Gwasanaeth

Joe Stuart
rheolwr gwasanaeth - gaerwen

Huw Rawson
rheolwr gwasanaeth - dinbych

Dyfed Owen
cydlynnydd gwasanaeth - gaerwen

Gerwyn Evans
cydlynnydd gwasanaeth - dinbych

Gwion Roberts
Technegydd Gwasanaeth - Gaerwen

Rhys Roberts
Technegydd Gwasanaeth - Gaerwen

Oliver Evans
Technegydd Gwasanaeth - Gaerwen

Mark Jones
Technegydd Gwasanaeth - Gaerwen

Rhys Davies
Prentis Technegydd Gwasanaeth - Gaerwen

Med Roberts
Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

Martin Court
Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

Geraint Williams
Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

Aron Evans
Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

Josh Palin
Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

Elgan Hughes
Prentis Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

Elis Williams
Prentis Technegydd Gwasanaeth - Dinbych

adran paratoi cerbydau

Emyr Parry
person iard - Gaerwen

Aled Jones
golchwr - Gaerwen

Mae’n ddrwg gennym ond nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd.